SHIPPOP

บริการสำหรับลูกค้า Business / API Tool


ส่วนของลูกค้าประเภท Business สามารถใช้บริการ ที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้ได้ ตามรายละเอียดดังนี้
 • ค่าใช้จ่ายเป็นรูปแบบรายเดือน
 • สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
 • จ่ายตามจริงที่ขนส่งเท่านั้น
 • ไม่มีค่าบริการรายเดือน
 • ส่งขั้นต่ำ 3,000 ชิ้น
 • มี Dashboard สรุปการขนส่ง
 • ไม่ต้องกรอกน้ำหนัก และขนาดพัสดุ
 • พิมพ์ใบจัดส่งของได้ทันที
 • มี API เชื่อมต่อระบบหลังบ้านได้ทันที
 • มีขนส่งให้คุณเลือกมากขึ้น
 • มีระบบ Import / Export รายชื่อ

ติดต่อขอใช้บริการส่วน Business / API Tool

กรอกข้อมูล
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ในส่วน API Tool ไม่ว่าคุณจะพัฒนาร้านค้าด้วย ภาษาไหน ระบบอะไร คุณก็สามารถเชื่อมต่อกับ SHIPPOP ผ่านทาง API ที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้ ได้เช่นกัน

บริการของเรา


บริการ ติดตามพัสดุ
สามารถทราบหมายเลขติดตามพัสดุได้ล่วงหน้าจากระบบ
ทดลองใช้ SHIPPOP
สำหรับทดสอบเท่านั้น !!