SHIPPOP

คำถามที่พบบ่อย

 • การให้บริการ Shippop Cross Border

 • 1. การให้บริการ Shippop Cross Border

  ชิปป๊อป Cross Border เป็นบริการจองขนส่งพัสดุไปต่างประเทศออนไลน์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการขนส่งได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถเลือกจองขนส่งได้ตามที่คุณต้องการ

  สามารถเปรียบเทียบราคาค่าจัดส่งสินค้า ชำระเงินออนไลน์ได้ง่ายๆ ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต สามารถออกหมายเลขพัสดุ และพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุได้จากระบบทันที รวมถึงการติดตามสถานะพัสดุได้ผ่านระบบอีกด้วย ทำให้ท่านสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและวางแผนค่าขนส่งล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย

  นอกจากนี้ยังมีบริการรับของถึงบ้าน หรือไม่ต้องรับคิวเข้าแถว ส่งผลดีในการบริหารจัดการเวลาและช่วยลดต้นทุนในการเดินทาง

 • ค่าใช้ขนส่งพัสดุระหว่างประเทศ

 • 1. ค่าขนส่งระหว่างประเทศ

  ค่าขนส่งระหว่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับ

  • ประเภทการจัดส่ง (Priority / Economy)
  • บริษัทผู้ให้บริการขนส่งที่ลูกค้าเลือก
  • น้ำหนัก และ ขนาดของสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์
  • ประเทศปลายทาง
 • ไม่กี่ Steps สำหรับการส่งออกผ่าน website Shippop ได้ง่ายๆ

 • 1. Step 1 : เราต้องทราบข้อกำหนดต่างๆ ของประเทศปลายทาง

  ก่อนจะส่งพัสดุไปต่างประเทศ
  - ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุที่ท่านส่งออกว่ามีข้อกำหนดหรือข้อห้ามส่งไปที่ประเทศปลายทางหรือไม่ เพราะสินค้าบางประเภท แม้ส่งออกจากประเทศไทยได้ไม่ติดปัญหา แต่เมื่อถึงประเทศปลายทาง กฎระเบียบและข้อบังคับจะขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ
  - ตรวจสอบเรื่องการดำเนินพิธีการทางศุลกากร สำหรับพัสดุหรือสินค้าบางชนิด หากส่งเป็นจำนวนมากกว่าปกติ อาจต้องมีการดำเนินพิธีการทางศุลกากรตั้งแต่ประเทศต้นทาง
  - สินค้าที่จะจัดส่งว่าเป็นสินค้าต้องห้ามส่งออกหรือไม่

  สินค้าต้องห้ามในการขนส่งทางอากาศมีดังนี้
  ห้ามวัตถุลามกอนาจาร
  ห้ามสัตว์ ที่มีชีวิตต่างๆ รวมถึงปลาและนก
  ห้ามเงินสดและสิ่งต่างๆ ที่สามารถทดแทนเงินสดได้ เช่น เช็ค ธนบัตร หรือตราสารหนี้
  ห้ามอาวุธปืนที่ประกอบเป็นชิ้นสมบูรณ์แล้ว รวมถึงกระสุน และอาวุธทุกชนิดและส่วนประกอบต่างๆของอาวุธยุทธภัณฑ์ วัตถุระเบิด – อาวุธปืนทั้งจริงและเลียนแบบ
  ห้ามยา และสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย
  สิ่งที่เป็นอันตรายทางชีวภาพ เชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ
  ห้ามสารเคมีทุกชนิด สินค้าอันตราย วัตถุอันตราย
  ห้ามสินค้าละเมิด ลิขสิทธิ์ สินค้าปลอมหรือลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
  ห้ามสิ่งของต้องห้ามในการขนส่งทางอากาศ สินค้าที่เป็นถ่านหรือแบตเตอรี่ทุกชนิด
  ห้ามวัตถุมีคมที่ปราศจากสิ่งห่อหุ้ม
  ห้ามสินค้าที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
  ห้าม พืชพันธุ์ เมล็ดพันธุ์พืช ไม้ต้องห้ามบางประเภท
  ห้ามสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนเป็นยา
  สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่ หรือสื่อการพนันต่างๆ
  ห้ามเอกสารนิติกรรมเฉพาะผู้ถือที่ตกลงกัน
  ห้ามโลหะหรือหินอันมีค่า
  ห้ามอาหารสด อาหารที่มีน้ำประกอบ อาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
  ห้ามเครื่องเพชร พลอย อัญมณี หรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูงต่างๆ
  ห้ามองค์พระ พระเครื่อง เทวรูป และวัตถุโบราณต่างๆ
  ห้ามทองคำ แท่งหรือเงินแท่ง
  ห้ามภาษีอากรแสตมป์ ต่างๆ รวมถึง ป้ายตราภาษีอากร
  ห้ามชิ้นส่วนมนุษย์ รวมถึงเถ้าอัฐิ


 • 2. Step 2 : แพ็คพัสดุสินค้าที่จะส่งออก และสามารถตรวจสอบค่าส่งผ่านการคำนวณส่งของ/น้ำหนักและเงื่อนไขการจัดส่ง

  สามารถใช้บรรจุภัณฑ์ของตัวเองได้ หากกล่องนั้นแข็งแรงและไม่เสียหายหากถูกกระแทก
  สินค้าแต่ละชิ้น จะต้องห่อหุ้มด้วยวัสดุกันกระแทก
  สำหรับสินค้าที่มีรูปร่างไม่ปกติ ควรทำการห่อ และปิดปกคลุมด้านที่เป็นของแหลมหรือส่วนที่ยื่นออกมาทั้งหมด
  ติดเทปปิดผนึกทุกรอยต่อให้เรียบร้อยทั้งด้านบน และด้านล่างของกล่องด้านนอก โดยใช้วิธีติดเทปแบบตัว H ลงที่อยู่และติดฉลากบนกล่องของคุณ
  คำแนะนำสำหรับบรรจุแบบซอง
  หากสินค้าส่งในบรรจุภัณฑ์แบบซอง ให้ทำการห่อสินค้าด้วยวัสดุกันกระแทกก่อนบรรจุลงซอง
  ปิดปากถุงด้วยเทปกาวที่ปากซอง และพับปิดตามรอยปากถุง
  หลักเลี่ยงการพับปิดปากถุงตามขนาดสินค้า เนื่องจากทำให้มีเนื้อที่สำหรับติดฉลากชื่อที่อยู่ไม่เพียงพอ
  วิธีการแนบ
  กรณีลูกค้า มีซองสำหรับแนบเอกสาร (Courier Bag)
  1 ลูกค้าเตรียมซอง Courier Bag
  2 ปริ้น Airway Bill จำนวน 3 ใบ / Commercial Invoice จำนวน 3 ใบ / สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสสปอร์ต(ผู้ส่งออก) จำนวน 1 ใบ
  3 นำ Airway Bill จำนวน 1 ใบ แปะ หน้ากล่อง
  4 เขียนเลข Airway Bill ข้างกล่องให้ชัดเจน **
  5 นำกล่องพัสดุใส่ในซอง Courier Bag และปิดผนึกซอง
  6 เขียนเลข Airway Bill อีกครั้งบน Courier Bag ให้ชัดเจน
  7 Airway Bill จำนวน 2 ใบ / Commercial Invoice จำนวน 3 ใบ /สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสสปอร์ต(ผู้ส่งออก) 1 ใบ สอดเข้าไปใน Pocket bag ที่อยู่หลังซอง Courier Bag
  8 หมายเหตุ หาก Courier Bag ไม่มี Pocket bag ให้นำ Airway Bill จำนวน 2 ใบ / Comercial Invoice จำนวน 3ใบ / สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสสปอร์ต(ผู้ส่งออก) จำนวน 1ใบ ใส่ไปใน Courier Bag ก่อนปิดผนึก

  หากลูกค้าไม่มีซองสำหรับแนบเอกสาร (Courier Bag) If you don’t have Courier Bag
  1 ปริ้น Airway Bill จำนวน 3 ใบ / Comercial Invoice จำนวน 3 ใบ / สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสสปอร์ต(ผู้ส่งออก) จำนวน 1ใบ
  2 นำ Airway Bill จำนวน 1 ใบ แปะ หน้ากล่อง
  3 เขียนเลข Airway Bill ข้างกล่องให้ชัดเจน **
  4 นำกล่องพัสดุใส่ในซอง Courier Bag และปิดผนึกซอง
  5 เขียนเลข Airway Bill อีกครั้งบน Courier Bag ให้ชัดเจน
  6 Airway Bill จำนวน 2 ใบ / Commercial Invoice จำนวน 3ใบ / นำใส่ซองใส และแปะติดไปกับกล่องพัสดุ
  **สาเหตุที่ต้องระบุ หมายเลข Airway Bill ข้างกล่องเพื่อป้องกันกรณี ใบ Airway Bill หลุดจากกล่อง อย่างน้อยตัวพัสดุมีหมายเลขอ้างอิง เพื่อสะดวกในการจัดส่งสินค้าของเจ้าหน้าที่

  เอกสารจำเป็นสำหรับการขนส่งต่างประเทศ
  ใบนำส่งสินค้า (Airway Bill)
  รายละเอียดในใบนำส่งสินค้าระหว่างประเทศจะต้องกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนตรงกันกับเอกสารอินวอยซ์ ผู้ส่งต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษในใบนำส่งและในเอกสารอินวอยซ์ พัสดุทั้งหมดที่ใช้บริการขนส่ง จะต้องแนบใบนำส่งสินค้า (Airway Bill) ที่สมบูรณ์ติดที่หีบห่อทุกชิ้นเสมอ เพื่อให้การขนส่งดำเนินการได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้พัสดุของคุณอาจต้องมีเอกสารเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรแนบมาด้วย เช่น ใบกำกับสินค้า (Commercial Invoice) หรือเอกสารจำเป็นเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ขึ้นอยู่กับปริมาณและมูลค่า รวมถึงระเบียบข้อบังคับของประเทศปลายทางนั้นๆ ที่พัสดุถูกขนส่งไป

  รูปภาพด้านล่างคือตัวอย่าง ใบ ใบนำส่งสินค้า (Airway Bill) และในกรอบสีแดงคือ หมายเลข Airway Bill “30188673115” ซึ่งสำคัญมากในการตาม Tracking  ใบกำกับสินค้า (commercial invoice)
  พัสดุทุกรายการจะต้องแนบใบกำกับสินค้าด้วยเสมอ ได้แก่ ใบกำกับสินค้า (commercial invoice) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่แจกแจงรายละเอียดการดำเนินการซื้อขายทั้งหมด รวมทั้งเพื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบเพื่อการชำระภาษีและอากร

  สำเนาบัตรประชาชน
  ใช้เป็นเอกสารแนบสำหรับบางขนส่งเท่านั้นเพื่อยืนยันตัวตน

  Service Airway Bill Required Invoice Required Packing List สำเนาบัตรประชาชน/พาสสปอร์ทผู้ส่ง สำเนาบัตรประชาชน/พาสสปอร์ทผู้รับ
  Aramex PPX ใช้ 3 ชุด ใช้ 3 ชุด ถ้ามี ใช้ 1 ชุด ใช้ในบางประเทศปลายทาง
  Aramex PDX ใช้ 3 ชุด - - - ใช้ 1 ชุด ใช้ในบางประเทศปลายทาง
  Aramex EPX ใช้ 3 ชุด ใช้ 3 ชุด ถ้ามี ใช้ 1 ชุด ใช้ในบางประเทศปลายทาง

  COMMERCIAL INVOICE

  Invoice number:
  Invoice date:
  Shipment number:

  Shipper
  Company :
  Name :
  Address :


  Tel :
  Tax ID/ VAT/ EIN number :
  Consignee
  Company :
  Name :
  Address :


  Tel :
  Tax ID/ VAT/ EIN number :

  Details
  Term of Delivery: DDU
  Currency:
  Total Gross Weight (KGs):

  Items List

  Item No. Description/ HS Code Country of Origin Quantity (Pcs) Currency Amount

  Total Number of Pieces:
  Total Declared Value:

  I/We hereby certify the information on this invoice is true and correct and the contents of this shipment are as state above.

  Name:
  Signature:____________________________
  ดาวน์โหลดตัวอย่าง

  ***เอกสารใบกำกับภาษีข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างในการออกใบกำกับภาษี (Commercial Invoice) ซึ่งลูกค้าสามารถใช้แบบฟอร์ม Invoiceของตัวเองได้ หรือจะแนบ Packing List ก็ได้เช่นกัน

  ****ข้อมูลทุกอย่าง ในหน้า Commercial Invoice จะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และต้องตรงกับข้อมูลในหน้า Ariwey Bill
  วิธีการกรอก ข้อมูลใบกำกับสินค้า (Commercial Invoice)

  Invoice number กรุณากรอกหมายเลข Invoice(หมายเลขใบกำกับสินค้า) ที่ลูกค้ากำหนดเอง เช่น 01 02 03 เป็นต้น
  Invoice Date กรุณากรอกวันที่ที่ออกเอกสาร Invoice เพื่อส่งออก
  Shipment number กรุณากรอกหมายเลข Airway Bill ที่ได้จากการสร้าง Shipment เช่น 3018864xxxx
  Shipper กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ส่งต้นทาง ให้ครบถ้วน
  Consignee กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับปลายทาง ให้ครบถ้วน
  Tax ID/ VAT/ EIN number กรุณากรอกหมายเลขการจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หมายเลขภาษีศุลกากร หรือ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  Term of Delivery DDU ลูกค้าไม่จำเป็นต้องกรอก การส่งสินค้าจะเป็น DDU (Delivery Duty Paid) เท่านั้น หมายความว่า ผู้รับสินค้าปลายทางเป็นผู้ชำระภาษีนำเข้า
  Currency สกุลเงินราคาสินค้าที่กรอกต้องเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯหรือสกุลเงินท้องถิ่น (3 หลัก) (ห้ามกรอกสัญลักษณ์ "$”) เป็น USD หรือ THB เท่านั้น
  Gross Weight (Kgs) กรุณากรอก น้ำหนักทั้งหมด (รวมน้ำหนักกล่องและกันกระแทก)ให้ตรงกับใบ AWB
  Item No. กรุณากรอกหมายเลขลำดับรายการ เช่นรายการที่1 ใส่หมายเลข1 รายการที่2 ใส่หมายเลข2
  Description กรุณากรอกคำอธิบายสินค้าให้ตรงกับใบ AWB ซึ่งผู้จัดส่งต้องกรอกรายละเอียดของสินค้าและวัสดุของสินค้า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดควรบันทึกรายการแยกกัน ต้องกรอกข้อมูลโดยละเอียด เช่น ถ้ามีการจัดส่งหลายชิ้น ผู้จัดส่งต้องระบุรายละเอียดสินค้าทั้งหมด คำอธิบายสินค้า หากไม่มีมูลค่าทางการค้า โปรดระบุเพิ่มเติมว่า " ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย" หรือ "มีวัตถุประสงค์เพื่อพิธีการศุลกากรเท่านั้น" “NO COMMERCIAL VALUE, NOT FOR SALE” or “VALUE FOR CUSTOMS PURPOSE ONLY” (กรุณาใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  HS Code หากทราบหมายเลขพิกัดสินค้าแต่ละสินค้า สามารถใส่เพิ่มเติมได้
  Country of Origin กรุณากรอกรหัสประเทศหรือภูมิภาคของต้นทางสินค้าแต่ละรายการ เช่น ส่งจากไทย ระบุว่า TH
  Quantity (Pcs) กรุณากรอกจำนวนสินค้าต่อรายการให้ตรงกับใบ AWB
  Amount กรุณากรอกมูลค่าสินค้าจริง โดยสกุลเงินจะอิงตามที่ผู้จัดส่งกรอกในช่อง “Currency”
  Total Number of Pieces กรุณากรอกยอดรวม จำนวนสินค้า
  Total Declared Value กรุณากรอกยอดรวม มูลค่าสินค้า
  Name& Signature กรุณากรอกชื่อผู้ออกเอกสาร Invoice และ เซ็นโดยผู้ออกเอกสาร Commercial Invoice หากส่งในนามนิติบุคคลหรือบริษัท ต้องประทับตราบริษัทด้วย

  ข้อมูลที่ใช้ในการนำส่งสินค้า
  ข้อมูลผู้ส่งและผู้รับ โดยมีรายละเอียดที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ถูกต้อง ชัดเจน
  ข้อมูลพัสดุที่จัดส่งต้องมีคำอธิบายสินค้าโดยละเอียด ระบุสินค้าแต่ละรายการแยกเป็นข้อๆ
  หากมีสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการในกล่อง ต้องระบุราคาขายหรือมูลค่าตลาดหรือราคากลาง (แม้ไม่ได้นำไปจำหน่าย หรือเพื่อจำหน่ายต่อ)
  วิธีการคำนวณส่งของ/น้ำหนักและเงื่อนไขการจัดส่ง
  หากพัสดุที่ต้องการส่งมีขนาด หรือปริมาตรกล่องที่ใหญ่ แต่มีน้ำหนักเบา ค่าขนส่งอาจถูกคำนวณน้ำหนักตามปริมาตร(volumetric weight) ตามคำอธิบายด้านล่างดังนี้
  ตัวอย่าง
  น้ำหนักที่ส่งมีน้ำหนัก 10 กิโลกรัม ขนาดกล่องพัสดุ กว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร
  กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร)/ 5,000 = 40x50x30/5,000 = 12 กิโลกรัม
  น้ำหนักค่าขนส่งจะถูกคิดอยู่ที่ 12 กิโลกรัม

 • 3. Step 3 : เช็คราคาหน้าเว็บ Shippop แล้วพร้อมส่งได้เลย

  สามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการส่งออก Shippop จะแสดงราคาแต่ละขนส่ง ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้พร้อมส่งออกพัสดุไปต่างประเทศได้เลย
  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการส่งพัสดุ เช็คราคา

 • เอกสารที่จำเป็นสำหรับการขนส่งต่างประเทศ

 • 1. ใบนำส่งสินค้า

  รายละเอียดในใบนำส่งสินค้าระหว่างประเทศจะต้องกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนตรงกันกับเอกสารอินวอยซ์ ผู้จัดส่งจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษในใบนำส่งและเอกสารอินวอยซ์ พัสดุทั้งหมดที่ใช้บริการขนส่ง จะต้องแนบใบนำส่งสินค้า (Waybill) ที่สมบูรณ์ติดที่หีบห่อทุกชิ้นเสมอ เพื่อให้การขนส่งดำเนินการได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้พัสดุของคุณอาจต้องมีเอกสารเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรแนบมาด้วย เช่น ใบกำกับสินค้า (Commercial Invoice) หรือเอกสารจำเป็นเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ขึ้นอยู่กับปริมาณและมูลค่า รวมถึงระเบียบข้อบังคับของประเทศปลายทางนั้นๆ ที่พัสดุถูกขนส่งไป

  Service Airway Bill Required Invoice Required Packing List สำเนาบัตรประชาชน/พาสสปอร์ทผู้ส่ง สำเนาบัตรประชาชน/พาสสปอร์ทผู้รับ
  Aramex PPX ใช้ 3 ชุด ใช้ 3 ชุด ถ้ามี ใช้ 1 ชุด ใช้ในบางประเทศปลายทาง
  Aramex PDX ใช้ 3 ชุด - - - ใช้ 1 ชุด ใช้ในบางประเทศปลายทาง
  Aramex EPX ใช้ 3 ชุด ใช้ 3 ชุด ถ้ามี ใช้ 1 ชุด ใช้ในบางประเทศปลายทาง
 • 2. ใบกำกับสินค้า

  พัสดุทุกรายการจะต้องแนบใบกำกับสินค้าด้วยเสมอ ได้แก่ ใบกำกับสินค้า (commercial invoice) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่แจกแจงรายละเอียดการดำเนินการซื้อขายทั้งหมด รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบเพื่อชำระภาษีและอากร


  COMMERCIAL INVOICE

  Invoice number:
  Invoice date:
  Shipment number:

  Shipper
  Company :
  Name :
  Address :


  Tel :
  Tax ID/ VAT/ EIN number :
  Consignee
  Company :
  Name :
  Address :


  Tel :
  Tax ID/ VAT/ EIN number :

  Details
  Term of Delivery: DDU
  Currency:
  Total Gross Weight (KGs):

  Items List

  Item No. Description/ HS Code Country of Origin Quantity (Pcs) Currency Amount

  Total Number of Pieces:
  Total Declared Value:

  I/We hereby certify the information on this invoice is true and correct and the contents of this shipment are as state above.

  Name:
  Signature:____________________________
  ดาวน์โหลดตัวอย่าง

  ***เอกสารใบกำกับภาษีข้างต้นนี้เพียงเป็นตัวอย่างในการออกใบกำกับภาษี (Commercial Invoice) ซึ่งลูกค้าสามารถใช้แบบฟอร์ม Invoiceของตัวเองได้ หรือจะแนบ Packing List ก็ได้เช่นกัน

  ****ข้อมูลทุกอย่าง ในหน้า Commercial Invoice จะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และต้องตรงกับข้อมูลในหน้า Ariwey Bill
  วิธีการกรอก ข้อมูลใบกำกับสินค้า (Commercial Invoice)

  Invoice number: กรุณากรอกหมายเลข Invoice(หมายเลขใบกำกับสินค้า) ที่ลูกค้ากำหนดเอง เช่น 01 02 03 เป็นต้น
  Invoice Date: กรุณากรอกวันที่ที่ออกเอกสาร Invoice เพื่อส่งออก
  Shipment number: กรุณากรอกหมายเลข Airway Bill ที่ได้จากการสร้าง Shipment เช่น 3018864xxxx
  Shipper: กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ส่งต้นทาง ให้ครบถ้วน
  Consignee: กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับปลายทาง ให้ครบถ้วน
  Tax ID/ VAT/ EIN number: กรุณากรอกหมายเลขการจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หมายเลขภาษีศุลกากร หรือ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  Term of Delivery: DDU ลูกค้าไม่จำเป็นต้องกรอก การส่งสินค้าจะเป็น DDU (Delivery Duty Paid) เท่านั้น หมายความว่า ผู้รับสินค้าปลายทางเป็นผู้ชำระภาษีนำเข้า
  Currency: สกุลเงินราคาสินค้าที่กรอกต้องเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯหรือสกุลเงินท้องถิ่น (3 หลัก) (ห้ามกรอกสัญลักษณ์ "$”) เป็น USD หรือ THB เท่านั้น
  Gross Weight (Kgs): กรุณากรอก น้ำหนักทั้งหมด (รวมน้ำหนักกล่องและกันกระแทก)ให้ตรงกับใบ AWB
  Item No.: กรุณากรอกหมายเลขลำดับรายการ เช่นรายการที่1 ใส่หมายเลข1ม รายการที่2 ใส่หมายเลข2
  Description: กรุณากรอกคำอธิบายสินค้าให้ตรงกับใบ AWB ซึ่งผู้จัดส่งต้องกรอกรายละเอียดของสินค้าและวัสดุของสินค้า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดควรบันทึกรายการแยกกัน ต้องกรอกข้อมูลโดยละเอียด เช่น ถ้ามีการจัดส่งหลายชิ้น ผู้จัดส่งต้องระบุรายละเอียดสินค้าทั้งหมด คำอธิบายสินค้า หากไม่มีมูลค่าทางการค้า โปรดระบุเพิ่มเติมว่า " ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย" หรือ "มีวัตถุประสงค์เพื่อพิธีการศุลกากรเท่านั้น" “NO COMMERCIAL VALUE, NOT FOR SALE” or “VALUE FOR CUSTOMS PURPOSE ONLY” (กรุณาใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  HS Code: หากทราบหมายเลขพิกัดสินค้าแต่ละสินค้า สามารถใส่เพิ่มเติมได้
  Country of Origin: กรุณากรอกรหัสประเทศหรือภูมิภาคของต้นทางสินค้าแต่ละรายการ เช่น ส่งจากไทย ระบุว่า TH
  Quantity (Pcs): กรุณากรอกจำนวนสินค้าต่อรายการให้ตรงกับใบ AWB
  Amount: กรุณากรอกมูลค่าสินค้าจริง โดยสกุลเงินจะอิงตามที่ผู้จัดส่งกรอกในช่อง “Currency:”
  Total Number of Pieces: กรุณากรอกยอดรวม จำนวนสินค้า
  Total Declared Value: กรุณากรอกยอดรวม มูลค่าสินค้า
  Name& Signature: กรุณากรอกชื่อผู้ออกเอกสาร Invoice และ เซ็นโดยผู้ออกเอกสาร Commercial Invoice หากส่งในนามนิติบุคคลหรือบริษัท ต้องประทับตราบริษัทด้วย

 • 3. สำเนาบัตรประชาชน

  สำเนาบัตรประชาชน
  ใช้เป็นเอกสารแนบสำหรับบางขนส่งเท่านั้นเพื่อยืนยันตัวตน

 • ค่าบริการแพ็คสินค้า

 • 1. ค่าบริการแพ็คสินค้า

  หากสินค้าอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์พร้อมส่งตามข้อกำหนด ทาง Shippop จะทำการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาที่ Customer Service เราได้ที่ 092-905-3355 หรือ [email protected]

 • คู่มือการบรรจุหีบห่อ

 • 1. ขั้นตอนการแพ็คพัสดุ
 • 2. คู่มือการบรรจุหีบห่อ

  - สามารถใช้บรรจุภัณฑ์ของคุณเองได้ หากกล่องนั้นแข็งแรงและไม่เสียหายหากถูกกระแทก
  - สินค้าแต่ละชิ้น จะต้องห่อหุ้มด้วยวัสดุกันกระแทก
  - สำหรับสินค้าที่มีรูปร่างไม่ปกติ ควรทำการห่อ และปิดปกคลุมด้านที่เป็นของแหลมหรือส่วนที่ยื่นออกมาทั้งหมด
  - ติดเทปปิดผนึกทุกรอยต่อให้เรียบร้อยทั้งด้านบน และด้านล่างของกล่องด้านนอก โดยใช้วิธีติดเทปแบบตัว H
  - ลงที่อยู่และติดฉลากบนกล่องของคุณ


 • 3. คำแนะนำสำหรับบรรจุแบบซอง

  - หากสินค้าส่งในบรรจุภัณฑ์แบบซอง ให้ทำการห่อสินค้าด้วยวัสดุกันกระแทกก่อนบรรจุลงซอง
  - ปิดปากถุงด้วยเทปกาวที่ปากซอง และพับปิดตามรอยปากถุง
  - เลี่ยงการพับปิดปากถุงตามขนาดสินค้า เนื่องจากทำให้มีเนื้อที่สำหรับติดฉลากชื่อที่อยู่ไม่เพียงพอ


 • 4. ข้อมูลที่ใช้ในการนำส่งสินค้า

  - ข้อมูลผู้ส่งและผู้รับ โดยมีรายละเอียดที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ถูกต้อง ชัดเจน
  - ข้อมูลพัสดุที่จัดส่งต้องมีคำอธิบายสินค้าโดยละเอียด ระบุสินค้าแต่ละรายการแยกเป็นข้อๆ
  - หากมีสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการในกล่อง ต้องระบุราคาขายหรือมูลค่าตลาดหรือราคากลาง (แม้ไม่ได้นำไปจำหน่าย หรือเพื่อจำหน่ายต่อ)

 • วิธีการคำนวณส่งของ/น้ำหนักและเงื่อนไขการจัดส่ง

 • 1. วิธีการคำนวณส่งของ/น้ำหนักและเงื่อนไขการจัดส่ง


  หากพัสดุที่ต้องการส่งมีขนาด หรือปริมาตรกล่องที่ใหญ่ แต่มีน้ำหนักเบา ค่าขนส่งอาจถูกคำนวณน้ำหนักตามปริมาตร(volumetric weight) กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร)/ 5,000 โดยคิดตามวิธีที่ราคาค่าขนส่งที่สูงกว่า
  ตามคำอธิบายด้านล่างดังนี้
  ตัวอย่าง
  น้ำหนักที่ส่งมีน้ำหนัก 10 กิโลกรัม ขนาดกล่องพัสดุ กว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร
  กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร)/ 5,000 = 40x50x30/5,000 = 12 กิโลกรัม
  น้ำหนักค่าขนส่งจะถูกคิดอยู่ที่ 12 กิโลกรัม
  หมายเหตุ***
  เงื่อนไขการจัดส่งของแต่ละขนส่ง
  Aramex
  สำหรับการขนส่ง

  Priority Parcel Express Services แต่ละด้านต้องไม่เกิน 100 เซนติเมตรต่อหนึ่งด้าน น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อ กล่อง
  Priority Document Express Services เป็นซองเอกสาร น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัมต่อซอง
  Economy Parcel Express Services ขนาดกล่องไม่เกิน (35 x 35 x 40) เซนติเมตร (ก x ย x ส) น้ำหนักสูงสุด 10 กิโลกรัมต่อกล่อง

 • วีธีส่ง/ รับพัสดุ

 • 1. ส่งผ่านวิธีไหนบ้าง

  Shippop เป็นระบบ Logistic สำหรับ E-commerce ระบบของเราเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับบริษัท Logistic ชั้นนำ Aramex และอีกหลายขนส่งในอนาคต

 • 2. ระยะเวลาการจัดส่ง / พื้นที่ให้บริการ / Pick up Service

  Shippop ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนไปต่างประเทศทางอากาศ ผ่านบริษัทขนส่งชั้นนำ Aramex ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมประเทศปลายทางทั่วโลก พร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการเข้ารับสินค้า (Pick up Service) ตลอดจนส่งมอบถึงผู้รับสินค้าปลายทาง (Door to Door Service) โดยมีรูปแบบการจัดส่ง 2 แบบดังนี้

  บริษัทขนส่ง รูปแบบการขนส่ง พื้นที่ให้บริการ รูปแบบบริการ ระยะเวลาขนส่ง หมายเหตุ
  Aramex Priority Service กรุงเทพฯ Pick up Service 3 – 9 วันทำการ (อาจเพิ่ม 7วันทำการ หรือมากกว่าในบางประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19)
  Aramex Economy Service กรุงเทพฯ Pick up Service 8 - 11 วันทำการ (อาจเพิ่ม 7วันทำการ หรือมากกว่าในบางประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19)

  หมายเหตุ
  - เวลาขนส่งจะได้รับในวันทำการและขึ้นอยู่กับเมืองหลักของประเทศปลายทางเท่านั้น
  - เวลาในการขนส่งเป็นตัวบ่งชี้สำหรับเอกสารและมูลค่าต่ำของการจัดส่งที่ไม่ใช่เอกสาร
  - เวลาในการจัดส่งไม่รวมถึงการถือครองศุลกากรหรือการผ่านพิธีการนำเข้าพิเศษใด ๆ ตามที่ผู้รับตราส่งต้องการ
  - เวลาการขนส่งที่แน่นอนอาจแตกต่างจากมาตรฐานขึ้นอยู่กับพื้นที่รับและ / หรือการส่งมอบ
  โดยสินค้าที่มีคำสั่งใช้บริการ ก่อนปิดรอบในแต่ละวัน จะถูกจัดส่งออกไปในวันนั้นทันที

  บริษัทขนส่ง รอบรับสินค้า
  Aramex 14.30(จันทร์-ศุกร์) 11.30(เสาร์)

  หมายเหตุ

  (1.) การจัดส่งสินค้าของลูกค้าในแต่ละวัน ลูกค้าจะได้รับเลข Tracking เพื่อเช็คสถานการณ์ขนส่งของสินค้าได้ทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง
  (2.) สินค้าที่จะจัดส่ง จะต้องชำระค่าขนส่ง และทำการแพ็คสินค้ามาให้ถูกต้องแล้วเท่านั้น จึงจะถูกจัดส่งในรอบวันเดียวกัน หากยังไม่ชำระค่าขนส่ง หรือต้องมีการแพ็คสินค้าใหม่ สินค้าจะถูกจัดส่งในวันทำการถัดไป
  (3.) เปิดรับBooking วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. Cutoff 14.30 น. เวลาเข้ารับพัสดุ 8.30 -17.30 น.
  วันเสาร์ เวลา 8.30 – 12.00 น. Cutoff 11.30 น. เวลาเข้ารับพัสดุ 8.30 -16.00 น.
  หยุดอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  กรณี Cerfew***
  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. Cutoff 14.30 น. เวลาเข้ารับพัสดุ 8.30 -17.30 น.
  วันเสาร์ เวลา 8.30 – 12.00 น. Cutoff 11.30 น. เวลาเข้ารับพัสดุ 8.30 -14.00/15.0น.
  หยุดอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  *** เนื่องจากการประกาศเคอร์ฟิวสำหรับทุกพื้นที่ในประเทศไทย เราได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาโทรแจ้งเข้ารับพัสดุที่จะส่งไปยังต่างประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 ทุกวันจันทร์ – เสาร์ สำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เขตพระโขนง และ Zone สุขุมวิทลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาแจ้ง Booking ได้ถึงเวลา 12.30 นาฬิกา
  สถานการณ์จะถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและแผนการดำเนินงานฉุกเฉินได้มีการเตรียมไว้เพื่อลดผลกระทบต่อการให้บริการที่อาจเกิดขึ้น
 • ประเทศปลายทาง

 • 1. ประเทศปลายทาง

  Shippop เราส่งประเทศปลายทางทั่วโลก ประเทศตามด้านล่างนี้ และประเทศอื่นๆ

  Asia Europe North America South America Australia Africa
  Bahrain Austria Canada Argentina Australia Egypt
  Bangladesh Belgium Mexico Brazil New Zealand South Africa
  China Bulgaria USA Peru
  Cyprus Croatia
  Georgia Czech
  Hong Kong Denmark
  India England
  Indonesia Estonia
  Israel Finland
  Japan France
  Jordan Germany
  Kuwait Greece
  Lebanon Hungary
  Malaysia Iceland
  Maldives Ireland
  Myanmar Italy
  Oman Latvia
  Philippines Luxembourg
  Qatar Malta
  Saudi Arabia Netherlands
  Singapore Norway
  South Korea Poland
  Sri Lanka Portugal
  Taiwan Romania
  Turkey Russia
  UAE Serbia
  Vietnam Slovakia
  Slovenia
  Spain
  Sweden
  Switzerland
 • สินค้าต้องห้าม

 • 1. สินค้าต้องห้าม

  ห้ามวัตถุลามกอนาจาร
  ห้ามสัตว์ ที่มีชีวิตต่างๆ รวมถึงปลาและนก
  ห้ามเงินสดและสิ่งต่างๆ ที่สามารถทดแทนเงินสดได้ เช่น เช็ค ธนบัตร หรือตราสารหนี้
  ห้ามอาวุธปืนที่ประกอบเป็นชิ้นสมบูรณ์แล้ว รวมถึงกระสุน และอาวุธทุกชนิดและส่วนประกอบต่างๆของอาวุธยุทธภัณฑ์ วัตถุระเบิด – อาวุธปืนทั้งจริงและเลียนแบบ
  ห้ามยา และสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย
  สิ่งที่เป็นอันตรายทางชีวภาพ เชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ
  ห้ามสารเคมีทุกชนิด สินค้าอันตราย วัตถุอันตราย
  ห้ามสินค้าละเมิด ลิขสิทธิ์ สินค้าปลอมหรือลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
  ห้ามสิ่งของต้องห้ามในการขนส่งทางอากาศ สินค้าที่เป็นถ่านหรือแบตเตอรี่ทุกชนิด
  ห้ามวัตถุมีคมที่ปราศจากสิ่งห่อหุ้ม
  ห้ามสินค้าที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
  ห้าม พืชพันธุ์ เมล็ดพันธุ์พืช ไม้ต้องห้ามบางประเภท
  ห้ามสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนเป็นยา
  สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่ หรือสื่อการพนันต่างๆ
  ห้ามเอกสารนิติกรรมเฉพาะผู้ถือที่ตกลงกัน
  ห้ามโลหะหรือหินอันมีค่า
  ห้ามอาหารสด อาหารที่มีน้ำประกอบ อาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
  ห้ามเครื่องเพชร พลอย อัญมณี หรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูงต่างๆ
  ห้ามองค์พระ พระเครื่อง เทวรูป และวัตถุโบราณต่างๆ
  ห้ามทองคำ แท่งหรือเงินแท่ง
  ห้ามภาษีอากรแสตมป์ ต่างๆ รวมถึง ป้ายตราภาษีอากร
  ห้ามชิ้นส่วนมนุษย์ รวมถึงเถ้าอัฐิ
 • ค่าภาษีและการเดินพิธีศุลกากร

 • 1. ค่าภาษีและการเดินพิธีศุลกากร

  การส่งสินค้าไปต่างประเทศ จะผ่านพิธีการทางศุลกากรที่ประเทศปลายทาง ซึ่งกรมศุลกากรของประเทศปลายทางจะเรียกเก็บค่าภาษีนำเข้า ตามหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันของแต่ละพิกัดสินค้า และมูลค่าของสินค้านั้นๆ
  หากผู้รับปฏิเสธการรับ ทาง Shippop จะติดต่อผู้ส่ง เพื่อยืนยันกระบวนการขั้นต่อไป เช่น นำส่งซ้ำ ส่งกลับ หรือ ทำลาย ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม (หากมี) ผู้ส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบ
  ในกรณีทั่วไปผู้รับสินค้ามีหน้าที่จ่ายภาษีนำเข้าที่ประเทศปลายทางหากสินค้ามีมูลค่าเกินที่กำหนดของศุลกากรแต่ละประเทศ โดย Incoterms ที่ Shippop ใช้คือ DDU (Delivery Duty Unpaid) คือ ผู้รับสินค้าปลายทางจะเป็นผู้ดำเนินการชำระภาษีนำเข้าเอง โดยทางบริษัทขนส่ง ที่เลือกผู้จะเป็นผู้ดำเนินพิธีการนำเข้าให้เท่านั้น

 • 2. HS CODE

  HS CODE เป็นการกำหนดรหัสตัวเลขทั้งหมด 11หลัก
  - 6หลักแรกจะเป็นเลขที่กำหนดขึ้นโดยWCO ซึ่งระบบการจำแนกชนิดสินค้านี้ได้รับการยอมรับจากประเทศภาคีสมาชิกขององค์การการค้าโลก และสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีข้อตกลงร่วมกันเพื่อนำไปใช้เป็นมาตรฐานทางการค้าในการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน
  - 2หลักถัดมา (7 -8) จะเป็นการแสดงพิกัดฮาร์โมไนซ์อาเซียน (CEPT Code)
  - 3หลักหลัง (9 –11) นั้น จะเป็นรหัสสถิติที่กำหนดโดยแต่ละประเทศ
  - พิกัดรหัสสถิติ (Commodity Code) หมายถึง ตัวเลข 11ตัวที่ระบุสินค้าแต่ละรายการ เพื่อใช้ในระบบสากลและสื่อความหมายของพิกัด ประกอบไปด้วย ตอน (2หลัก) ประเภท(2หลัก) ประเภทย่อย(4หลัก) และรหัสสถิติ(3หลัก)

  ระบบ HS CODE ที่ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบันตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2559 มีจำนวน 21 หมวด (section) 97 ประเภท(chapter) และรายการสินค้า (พิกัด) รวมทั้งหมดกว่า 5,386 รายการ

  ความสำคัญของพิกัดศุลกากร/ HS Code คืออะไร
  พิกัดศุลกากรมีความสำคัญต่อการระบุจำแนกชนิดและประเภทของสินค้า โดยความสำคัญของพิกัดศุลกากร HS Code คือ
  1. กรมศุลกากรจะใช้ HS Code ในการกำหนดอัตราภาษีสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก โดยสินค้าขาเข้ามักมีการเรียกเก็บภาษี แต่สินค้าขาออกสำหรับประเทศไทยส่วนใหญ่มักไม่ต้องเสียภาษี
  2. HS Code ช่วยให้เราทราบประเภทของสินค้าและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หรือฟอร์มลดหย่อนภาษี FTA (Free Trade Area) ได้อย่างถูกต้อง
  3. HS Code ช่วยให้เราสามารถคำนวณต้นทุนในการประกอบการ และตั้งราคาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการที่เราทราบอัตราภาษีอากรที่ถูกต้อง

  วิธีการหาพิกัดศุลกากร และรหัสพิกัดสินค้า
  ค้นหาผ่านทางเว็บไซต์กรมศุลกากร
  ให้ตัวแทนออกของที่มีความเชี่ยวชาญระบุพิกัดสินค้าให้
  หากสงสัยหรือเกิดปัญหาสามารถยื่นคำร้องสอบถามที่สำนักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร หรือติดต่อสายด่วนบริการศุลกากร 1164 ได้

 • คำถามเกี่ยวกับการชำระเงิน

 • 1. สมัครเป็นลูกค้ารายเดือนอย่างไร ?

  การสมัครใช้งานเป็นลูกค้ารายเดือน ลูกค้าจะต้องทำการสมัครสมาชิกผ่านพนักงานฝ่ายขายของบริษัทชิปป๊อปเท่านั้น โดยต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครดังนี้

  # นิติบุคคล

  • หนังสือรับรองบริษัท
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจในหนังสือรับรอง
  • ภพ.20 (ถ้ามี)
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารโดยมีชื่อบัญชีตรงกันกับชื่อบริษัท เท่านั้น

  # บุคคลธรรมดา

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารโดยมีชื่อบัญชีตรงกันกับสำเนาบัตรประชาชน

  * เอกสารทุกฉบับ รบกวนเซ็นสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท

 • 2. ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร ?

  ลูกค้าสามารถตรวจสอบใบแจ้งหนี้ได้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

  โดยท่านจะได้รับเครดิต 7 วันหลังจากที่ระบบได้ออกใบแจ้งหนี้

  * ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระ ทางบริษัทจะคิดเบี้ยปรับผิดนัดชำระร้อยละ 12 ต่อปี

 • 3. ชำระเงินอย่างไร ?

  1. ชำระเงินโดยการโอนเงินเท่านั้น
  ชำระเงินมาที่
  บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ธนาคาร กสิกรไทย สาขา เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
  เลขที่บัญชี 007-8-24466-6


  2. ท่านจะได้รับเครดิต 7 วันหลังจากที่ระบบออกใบแจ้งหนี้ โดยท่านสามารถตรวจสอบใบแจ้งหนี้ได้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

  * ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระ ทางบริษัทจะคิดเบี้ยปรับผิดนัดชำระร้อยละ 12 ต่อปี

 • 4. แจ้งชำระเงินอย่างไร ?

  แจ้งการชำระเงินผ่านทาง อีเมลล์ [email protected] โดยมีขอรายละเอียดดังนี้
  1. หมายเลขใบแจ้งหนี้ (Invoice No)
  2. ยอดเงินและวันที่โอน
  3. หลักฐานการชำระเงิน


  หลังจากที่มีการแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้ภายในวันทำการวันถัดไป โดยสามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินได้ที่เมนู “รายงาน > ใบเสร็จรับเงิน”

  กรณีลูกค้านิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องทำการส่งเอกสารฉบับจริงมาตามที่อยู่บริษัท เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป
  ที่อยู่ บริษัท ชิปป๊อป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 128/239-240 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 ถนน พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
  โทร. (+66) 92-905-3355

 • 5. ชำระเงินแล้ว สามารถรับใบเสร็จได้ที่ไหน ?

  เราจะออกใบเสร็จให้ในวันทำการวันถัดไปหลังจากได้รับการแจ้งชำระเงินและหลักฐานการชำระเงินครบถ้วน

 • 6. ทำอย่างไรถึงจะได้รับใบเสร็จฉบับจริง ?

  หลังจากที่มีการแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้ภายในวันทำการวันถัดไป

  เอกสารใบเสร็จรับเงินฉบับจริง จะดำเนินการส่งให้ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่มีในระบบ ภายในวันพฤหัสบดี หลังจากที่ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน


  * กรณีลูกค้านิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องทำการส่งเอกสารฉบับจริงมาตามที่อยู่บริษัทดังนี้ เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป

  ที่อยู่ บริษัท ชิปป๊อป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  เลขที่ 128/239-240 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 ถนน พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

  โทร. (+66) 92-905-3355

 • 7. เปลี่ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียนได้หรือไม่ ?

  หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะต้องแนบเอกสารรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง และส่งหลักฐาน และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมาทางอีเมล [email protected] หรือ Line : @SHIPPOP

 • 8. เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านอย่างไร ?

  หากต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน กรุณาแจ้งหลักฐาน และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมาทางอีเมล [email protected] หรือ Line : @SHIPPOP

  ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน
  1. ส่งรายละเอียด
  2. รอดำเนินการภายในวันที่รับเรื่อง ไม่เกิน 18.00 น.

 • ประกันและการเคลม

 • 1. การรับประกันพัสดุ การเคลมประกันการขนส่ง ในกรณีสินค้าเสียหาย

  การรับประกันพัสดุ การเคลมประกันการขนส่ง ในกรณีสินค้าเสียหาย
  ผู้รับสินค้าต้องทำการติดต่อ Shipping Agent(ปลายทาง) หรือ Shippop ภายใน 7 วันหลังจากวันที่รับสินค้า ไปถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว และพบว่าสินค้าเกิดความเสียหาย โดยให้ทำการถ่ายรูปพัสดุที่เกิดความเสียหาย ใบInvoice รวมถึงหน้า airway bill (ใบปะหน้า)
  ในกรณีสินค้าสูญหาย
  ทาง Shippop จะรับประกันและชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นตามมูลค่าสินค้าที่ลูกค้าระบุในวงเงินไม่เกิน 3,000 บาท

  Agent สินค้าสูญหาย สินค้าเสียหาย การรับประกัน
  Aramex(PPX) Yes Yes สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
  Aramex(PDX) Yes Yes สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
  Aramex(EPX) Yes Yes สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท

 • ขนส่งระหว่างประเทศ

 • 1. ขนส่งระหว่างประเทศ

  Shippop เป็นระบบ Logistic สำหรับ E-commerce ระบบของเราเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับบริษัท Logistic ชั้นนำ Aramex และอีกหลายขนส่งในอนาคต
  Aramex services

  บริการ Priority Parcel Express Services
  บริการ Priority Document Express Services
  บริการ Economy Express Services

 • รายการประเทศที่ไม่ใช้รหัสไปรษณีย์

 • 1. รายการประเทศที่ไม่ใช้รหัสไปรษณีย์
  A-B
  Angola
  Antigua and Barbuda
  Aruba
  Bahamas
  Belize
  Benin
  Botswana
  Burkina Faso
  Burundi
  C
  Cameroon
  Central African Republic

  The postal services in Hong Kong and Macau Special Administrative Regions remain separate from Mainland China, with no post code systems is currently used.
  Comoros
  Congo (Brazzaville)
  Congo, Democratic Republic
  Cook Islands
  Côte d’Ivoire
  D-F
  Djibouti
  Dominica
  East Timor
  Equatorial Guinea
  Eritrea
  Fiji
  French Southern and Antarctic Territories
  G-K
  Gambia
  Ghana
  Grenada
  Guinea
  Guyana
  Hong Kong: have postal code but not used.

  Jamaica: Previously JMAAA99 The code consists of five letters and two digits. The first two letters are always ‘JM’ (for Jamaica) while the third is for one of the four zones (A-D) into which the island is divided. The last two letters are for the parish, while the two digits are for the local post office. This has since been suspended, and Jamaica currently has no post code system. However, Kingston and Lower St. Andrew are divided into postal districts numbered 1-20
  Kenya: 99999. Deliveries to PO Boxes only
  Kiribati
  Korea, North
  L-M
  Macau
  Malawi
  Mali
  Mauritania
  Mauritius
  Montserrat
  N-Q
  Nauru
  Netherlands Antilles
  Niue
  Panama: No use of postal codes. Deliveries to PO Boxes only
  Qatar
  R-T
  Rwanda
  Saint Kitts and Nevis
  Saint Lucia
  Sao Tome and Principe
  Saudi Arabia: 99999* Deliveries to PO Boxes only
  Seychelles
  Sierra Leone
  Solomon Islands
  Somalia: No postal code used. A 5 digit code has been publicized, but never taken into use.
  South Africa: 9999* Included Namibia (ranges 9000-9299) until 1992, no longer used.
  Suriname
  Syria: No postal code used. A 4-digit system has been announced. Status unknown.
  Tanzania
  Tokelau
  Tonga
  Trinidad and Tobago
  Tuvalu
  U-Z
  Uganda
  United Arab Emirates
  Vanuatu
  Yemen
  Zimbabwe
 • คำถามที่พบบ่อย

 • 1. ขนส่ง Aramex

  หากฉันต้องการส่งออกสินค้าไปยังบางประเทศแต่ไม่มีประสบการณ์ในการส่งออกสินค้ามาก่อน Aramex จะให้คำแนะนำเราได้หรือไม่

  ตอบ: ใช่ Aramex จะเป็นที่ปรึกษาด้านการขนส่งของคุณเพื่อให้วิธีการจัดส่งที่ประหยัดที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการและความเร่งด่วนของคุณ


  สามารถส่งพัสดุขนาดใหญ่ที่สุดได้เท่าไร

  ตอบ:

  • Priority Parcel ไม่เกิน 30 กิโลกรัม
  • Priority Document ไม่เกิน 2 กิโลกรัม
  • Economy ไม่เกิน 10 กิโลกรัม


  หากพัสดุที่ส่งโดยบริการ Aramex ไม่ไปถึงที่หมายปลายทางตามเวลาที่กำหนดหรือได้รับความเสียหาย

  ตอบ: สำหรับสินค้าที่สูญหายหรือเสียหายการจัดส่งของคุณจะได้รับความคุ้มครองจำกัดความรับผิดของเราในการชดเชยมูลค่าใบแจ้งหนี้หรือสูงสุด 100 USD หรือ 3,000 บาท สำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หรือ สามารถเช็คได้ที่ ประกันราคาแต่ละขนส่ง


  มีวิธีการคิดราคาค่าขนส่งสินค้าเท่าไหร่ และคิดอย่างไร

  ตอบ: จะคำนวณอัตราการจัดส่ง“ Door to Door” ตามมูลค่าการขนส่ง 2 วิธี โดยดูจากน้ำหนักรวม หรือปริมาตรน้ำหนัก (L x W x H / 5000) โดยคิดตามวิธีที่ราคาค่าขนส่งที่สูงกว่า


  ถ้าเลือกบริการขนส่ง Aramex ฉันต้องนำของไปส่งให้ Aramex ด้วยตนเองหรือมีเจ้าหน้าที่จาก Aramex มารับสินค้าถึงที่ไหม

  ตอบ: พนักงาน Aramex จะเข้ารับพัสดุของคุณถึงหน้าบ้านสำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯ จากนั้นจะนำจัดส่งไปยังประเทศปลายทาง


  Aramex ขั้นต่ำได้ครั้งละกี่ชิ้น ต้องแพ็คของเองหรือไม่ หรือทาง Aramex มีบริการแพ็คของให้

  ตอบ: คุณสามารถส่งหลายชิ้นได้ภายในกล่อง ตราบใดที่มีรายละเอียดในเอกสารแสดงรายการบรรจุภัณฑ์ และหีบห่อที่เป็นความรับผิดชอบของผู่ส่ง สำหรับความช่วยเหลือด้านการบรรจุเพิ่มเติมอื่น ๆ Aramex สามารถให้บริการเป็นกรณี ๆ ไป และค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับประเภทของการบรรจุน้ำหนักและสินค้า


  การคิดอัตราอากร

  ตอบ: อัตราภาษีขาออกจาก Thai Goverment อยู่ที่ 7% ต่อการจัดส่ง สำหรับอัตราภาษีและอากรขาเข้านั้นขึ้นอยู่กับประเทศผู้นำเข้าแต่ละประเทศ


  ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

  ตอบ: ผู้ให้บริการและผู้ขนส่งจะไม่มีภาระผูกพันในการชำระภาษีศุลกากรค่าธรรมเนียมและ / หรือภาษีที่เกี่ยวข้องในนามของลูกค้า ลูกค้าจะต้องจ่ายภาษีศุลกากรค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งที่นำเข้าก่อน ที่ปล่อยการจัดส่งและ / หรือเอกสารการจัดส่ง ผู้ให้บริการและผู้ขนส่งจะไม่มีภาระผูกพันในการชำระภาษีศุลกากรค่าธรรมเนียมและ / หรือภาษีที่เกี่ยวข้องในนามของลูกค้า ลูกค้าจะต้องจ่ายภาษีศุลกากรค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งที่นำเข้าก่อนที่ปล่อยการจัดส่งและ / หรือเอกสารการจัดส่ง

Close
สำหรับทดสอบเท่านั้น !!